Ababa Tango

 

Ababa = klaproos & bloedrood

Ababa Tango is een project van Tango.Be om d/Doven en Auditiefbeperkten te helpen bij het aanleren van Argentijnse Tango. Wij wilen hun helpen om ook te genieten van deze gevoelige dans en tegelijkertijd de inclusie bevorderen tussen personen met en zonder auditieve beperking.

Wij willen de goedhorenden, en niet in het minst, de tangoleraars die willen rekening houden met deze 'stille handicap', onze ervaringen mee delen en bruikbare tips, voor wanneer slechthorenden en d/Doven bij hen tango komen leren dansen.

Wij werken aan een vertaling van specifieke 'Tango' woorden die we, samen met de reeds bruikbare woorden van het 'Woordenboek Vlaamse Gebarentaal' van de Gentse Universiteit willen verspreiden in het Tangomilieu en zeker bij de tangodocenten.

Slechthorenden en d/Doven die Argentijnse Tango willen (leren) dansen nemen best contact op met rita@tango.be. Ik help je bij het zoeken naar een partner die reeds tangodanst, naar een geschikte school of lesgever(s).

Zie je als d/Dove een tango-activiteit op de agenda van tango.be staan waar je graag had dat er getolkt wordt naar de Vlaamse Gebarentaal, contacteer mij dan, dan probeer ik te helpen.

*Doof, met een grote D, is gefocust op Dovenidentiteit, op lid zijn van een Dovengemeenschap en van een subgroep die gebarentaal gebruikt. Terwijl doof, dat zijn ook dove mensen, audiologisch dove mensen, maar die groep van mensen die zijn niet echt lid van de dovengemeenschap, zij schuiven de gebarentaal terzijde en sluiten zich meer aan bij de horende wereld en willen zich in die wereld integreren. Dat is eigenlijk het grote onderscheid tussen beide groepen.

Verder op deze site zullen we dus steeds 'd/Doven' gebruiken om beide groepen aan te duiden.